Edit Content

Segue-nos

Moge er niet tussen ons zijn...

De mens is geschapen en begiftigd met de behoefte aan eenheid, om verbonden te zijn met iets of iemand, altijd in harmonie te leven met God, de schepper. Maar op een gegeven moment raakte de mens door de zonde de weg kwijt, hij koos ervoor om zich niet langer aan God aan te passen, maar aan de wereld.

Tegenwoordig wordt het leven in eenheid in deze moderne samenleving gezien als de verdediging van dezelfde oorzaken, oorzaken die immoreel zijn en die indruisen tegen de essentie van de mensheid. De realiteit is dat ze zich verenigen ter verdediging van verdeeldheid, jonge mensen die niet toegewijd zijn, onwetend over de dingen van God.

Jonge mensen die de diepe behoefte aan iets nieuws moeten zien, iets dat hen echt transformeert, en deze transformatie gebeurt alleen als we echt VERENIGD ZIJN DOOR HETZELFDE DOEL, NIET HET DOEL DAT DE WERELD GEEFT OF SCHREEUWT, MAAR EEN GROTER DOEL, VAN GOD.

1 KORINTIËRS 1:10

“Maar, broeders em zusters, in de naam van de Here Jezus Christus smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer een van hart em ziel bent

Mogen wij christenen allen dezelfde overtuiging hebben als Jezus, in wat we zeggen, in de manier waarop we leven, en in dezelfde zin, zonder onenigheid of misverstanden.

De enorme wil en vastberadenheid om in eenheid met God te leven, gaat niet alleen over bij Hem zijn, maar ook over geloven, spreken, handelen en volgen als God. Het betekent één zijn.

EFEZIËRS 4:4-6

4 Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam, wij hebben dezelfde Geest, wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen;

5 Er is maar één Heer, één geloof en één doop.;

6 En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt.

 We zijn geroepen om één te zijn, het Lichaam van Christus, compleet, opgebouwd en sterk. JONGEREN KURIAKOS, met een missie en verenigd door hetzelfde doel, om Jezus van Noord naar Zuid te brengen, in alle uithoeken van de wereld.

Mais para ti...

Vários artigos para explorares e partilhares…

Várias mensagens disponíveis…

Músicas do Festival de Talentos…

Publicações

Copyright © Jovem Kuriakos 2018