Edit Content

Segue-nos

bekennen em om vergeving vragen

Tegenwoordig hebben we een extreem druk leven, en door de hoeveelheid dingen die we moeten doen, vergeten we mens te zijn, we vergeten uit te drukken en te verwerken wat we voelen.

Door te vergeten uit te drukken en te verwerken wat we dagelijks voelen of ervaren, onderdrukken we voortdurend ons hart en onze ziel, waardoor we oppervlakkig worden voor andere mensen, voor onszelf en voor God.

De oppervlakkigheid die in ons aanwezig is, blijft vaak onopgemerkt door andere mensen of zelfs door onszelf, maar nooit door God.

“De mensen beoordelen naar zijn uiterlijk, maar Ik kijk naar zijn gedachten em hoe hij innerlijk is” 1 Samuël 16:7

Maar wat heeft het te maken om oppervlakkig te worden met “Leren bekennen en om vergeving vragen”?

De oppervlakkigheid die vaak in ons aanwezig is, heeft een directe invloed op onze persoonlijke relatie met God, waardoor we stoppen met echt te zeggen wat we voelen of echt onze fouten te belijden en bijgevolg stoppen we met echt bekeren.

De vergeving van onze zonden komt voort uit een WARE belijdenis en een OPRECHT verzoek om vergeving, en door Jezus’ offer voor ons aan het kruis wordt het door God aanvaard.

“Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw em rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan.” 1 Johannes. 1:9

Dus hoe moeten we bekennen en om vergeving vragen?

Bij het belijden moeten we eerlijk zijn tegenover God en tegenover onszelf. We moeten toegeven dat we in een bepaalde situatie gezondigd hebben en we mogen geen feiten of gevoelens weglaten die we tijdens het beoefenen van zonde hebben ervaren. We moeten alles zeggen wat in ons hart en geweten leeft, zonder te onderdrukken en zonder oppervlakkig te zijn.

Na de belijdenis aan God moeten we vergeving vragen voor de zonde die we hebben beleden, altijd met een berouwvol hart en gelovend dat God trouw en rechtvaardig is om ons te vergeven en te redden.

Tot slot wil ik nog 2 waarschuwingen achterlaten:

1 º Wees jezelf tegenover God

God is je Vader, Hij is het die je heeft geschapen en die je altijd heeft gekend! Doe niet alsof je niet voelt wat je weet dat je voelt! Ga in elke situatie, op elk moment en tijdens elk soort gevoel naar God en praat met Hem.

2 º Bekeer je van je zonden en verander je leven

Bekering is niet alleen belijden en om vergeving vragen, bekering is ook het veranderen van iemands leven nadat we zondigd hebben. Zo liet we God zien dat ons verzoek om vergeving oprecht en oprecht was.

Ik hoop dat deze studie heeft geholpen! Moge de genade en vrede van God, die alle verstand te boven gaan, met je zijn, in Jezus Naam, Amen!

Mais para ti...

Vários artigos para explorares e partilhares…

Várias mensagens disponíveis…

Músicas do Festival de Talentos…

Publicações

Copyright © Jovem Kuriakos 2018